logo

DD systém

Gradientem vyvinutý DD systém (double diagonal systém) je systém zdvojených diagonálních výztuh nebo diagonálních segmentů. Použitím těchto zdvojených diagonálních výztuh lze přidat dvě komory mezi vyvázané poutka, aniž by bylo nutné navyšovat množství poutek. Díky tomu lze při zachování stejného počtu komor výrazně snížit počet nosných žeber a poutek, což výrazně sníží celkovou délku použitých šňůr a tedy i aerodynamického odporu.

DD systém byl poprvé použit u kluzáku Aspen4 (2011) a ve srovnání s jeho předchůdcem Aspen3 bylo snížení celkové délky šňůr o 37%. Dnes tento DD systém tvoří jeden ze základních stavebních kamenů výkonných kluzáků.

DD systém byl použit u těchto kluzáků: Aspen4, Nevada, Golden4, Aspen5, Avax XC5, Nevada2.

Výhody:
-          Snížení počtu nosných žeber při zachování počtu komor.
-          Zvýšení kompaktnosti vrchlíku.
-          Snížení celkové délky šňůr a tím i snížení aerodynamického odporu.
-          Vyšší aerodynamická čistota kluzáku.

Nevýhody:
-          Zvýšení pracnosti a nutné přesnosti při výrobě.
-          Složitější ladění kluzáku.

Aspen4