Gradient Logo
CZ   DE   EN   FR
Login
QualityGuarantee
GRADIENT s.r.o.
Plzenska 130/221
150 00 Praha 5 - Motol
Czech Republic
Tel/Fax: +420 257 216 319
gradient@gradient.cx
Kontakt
Untitled 1
Montana3 units 22 24 26
Rozložená plocha [m 2] 22.20 24.10 26.12
Projekční plocha  [m 2] 18.85 20.47 22.18
Rozpětí  [m] 10.88 11.34 11.80
Projekční rozpětí [m] 8.56 8.92 9.28
Štíhlost [1] 5.34 5.34 5.34
Projekční štíhlost [1] 3.88 3.88 3.88
Max. hloubka [m] 2.47 2.58 2.68
Min. hloubka [m] 0.79 0.82 0.86
Počet komor 54 54 54
Spotřeba šňůr(1) [m] 243.84 251.51 265.59
Hmotnost kluzáku [kg] 3,7 4.0 4,3
Vzletová hmotnost(2) [kg] 55-77 75-90 85-105
Certifikace EN / LTF B B B

(1) Do celkové spotřeby šňůr jsou započteny i všechny řídící šňůry.

(2)  Vzletová hmotnost je hmotnost pilota včetně všeho vybavení a kluzákového padáku